Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

21 July 2009

Sedekad Program Matrikulasi

LULUSAN CEMERLANG DAN DIIKTIRAF DALAM, LUAR NEGARA


HANYA dalam tempoh 10 tahun Kementerian Pelajaran melaksanakan Program Matrikulasi selepas mengambilalih dalam keadaan 'serba kekurangan' daripada institusi pengajian tinggi awam (IPTA) pada 1998, banyak kejayaan membanggakan sudah dicapai.

Kejayaan sedekad itu meliputi aspek penyediaan infrastruktur kolej dilengkapi teknologi terkini, kemantapan mutu kurikulum dan pelaksanaan berkesan, serta kecemerlangan lulusannya yang bukan saja mendapat pengiktirafan di dalam negara tetapi juga pada peringkat antarabangsa.

Antara lain Bahagian Matrikulasi yang diterajui Pengarahnya, Prof Datuk Dr Zainal Abidin Ahmad, mendapat pengiktirafan kualiti MS ISO 9001:2000 mencakupi aspek pengurusan dan pengendalian peperiksaan, proses pengurusan pengambilan pelajar serta pengurusan pakej dan pembangunan sumber manusia pada Jun 2004, disusuli semua Kolej Matrikulasi pada Julai 2007.

Bukan itu saja, lulusan program berkenaan turut mengharumkan nama negara dengan mencatat prestasi cemerlang dalam pengajian ijazah pertama di universiti luar negara, termasuk empat pelajar bidang Fizik di University of Surrey, United Kingdom, yang meraih purata nilai gred kumulatif 4.00, sekali gus menduduki tangga pertama, kedua, ketiga dan kelima bagi peringkat keputusan terbaik peperiksaan semester.

Pencapaian itu menepati objektif, terutama menjana pelajar Bumiputera mencukupi bidang profesional dan kritikal di IPTA, melahirkan insan holistik serta pemimpin masa depan cemerlang.

Zainal Abidin, berkata tujuh asas digariskan untuk pengambilalihan program itu daripada IPTA, iaitu membolehkan penstrukturan program yang selaras dan memberi ruang kepada pelajar menentukan universiti pilihan secara terbuka.

Selain itu, katanya, melaksanakan sistem peperiksaan berpusat dan bebas dengan pembabitan organisasi luar untuk penggubalan, penaksiran serta pemeriksaan, di samping pengambilan pelajar secara berpusat dan juga berdasarkan meritokrasi.

Asas seterusnya, beliau berkata, ketidakmampuan IPTA ketika itu untuk mengendalikan program berkenaan sendiri di mana rata-rata mereka terpaksa memfrancais kepada pihak lain sehingga timbul isu pelaksanaannya di premis tidak sesuai seperti rumah kedai.

Pada masa sama, katanya, IPTA dikehendaki memberi tumpuan terhadap kecemerlangan program penyelidikan dan pembangunan sedangkan ramai tenaga pengajar terbabit dalam pengajaran matrikulasi di universiti masing-masing.

Justeru apabila Menteri Pendidikan ketika itu, Datuk Seri Najib Razak (kini Timbalan Perdana Menteri), bertindak sebagai pengasas Program Matrikulasi kementerian, Zainal Abidin berkata, segala aspek berkaitan kurikulum, peperiksaan dan pembangunan modal insan sentiasa dititikberatkan.

“Dalam konteks ini selain mata pelajaran teras mengikut kursus masing-masing, semua pelajar program ini dikehendaki mengambil subjek wajib, iaitu Kewarganegaraan, Dinamika Kemahiran, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam dan Moral serta Sains Informatik.

“Di samping itu, kegiatan kokurikulum tidak diabaikan bagi menjana pelajar holistik yang memiliki keterampilan dan kemahiran insaniah supaya mereka mampu berdaya saing pada peringkat tinggi,” katanya.

Dalam pada itu, Zainal Abidin berkata, Bahagian Matrikulasi menggariskan Perancangan Strategik Kecemerlangan yang ditunjangi 13 teras utama dengan pengisian padat, berinovasi dan menepati perkembangan globalisasi.

Teras pertama ialah matrikulasi mengadaptasi, menerima serta mengamalkan prinsip pendidikan abad ke-21, disusuli teras kedua pembestarian program matrikulasi di mana setiap kolej menjadi pusat kecemerlangan berdasarkan kepakaran dan juga kemudahan dimiliki dalam suatu bidang khusus.

Beliau berkata, tujuan penubuhan pusat kecemerlangan berkenaan ialah untuk mencapai matlamat pembangunan, pemerolehan, penggunaan serta pembudayaan.

Berikutan itu, Kolej Matrikulasi Pahang serta Kolej Matrikulasi Pulau Pinang berperanan sebagai Pusat Kecemerlangan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P), Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan dan Kolej Matrikulasi Kedah (Pusat Kecemerlangan Arkib dan Dokumentasi), Kolej Matrikulasi Perak (Pusat Kecemerlangan Latihan dan Pembangunan Staf), Kolej Matrikulasi Johor dan Kolej Matrikulasi Labuan (Pusat Kecemerlangan Kokurikulum), serta Kolej Matrikulasi Perlis dan Kolej Matrikulasi Melaka (Pusat Kecemerlangan Pembangunan dan Penyelidikan).

Teras ketiga ialah `kejuruteraan akademik’ yang menekankan bahawa proses P&P yang dilaksanakan tidak mengamalkan konsep latih tubi, pembelajaran secara paksa, berorientasikan peperiksaan serta pendekatan pengajaran tradisional.

Sebaliknya, Zainal Abidin berkata, pelajar didedahkan kepada proses P&P berorientasikan sains dan teknologi yang berupaya meningkatkan inovasi, kreativiti serta kemahiran insaniah mereka.

Sumber: Berita Harian 21.7.2008

04:20 Posted in KERATAN AKBAR | Permalink | Comments (0)

The comments are closed.