Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

05 April 2006

Panduan Belajar

Kaedah Belajar Berkesan

Semasa di kelas, berikan tumpuan sepenuhnya kepada proses pengajaran guru.

Sentiasa bersoal-jawab dengan guru dalam hal-hal pelajaran.

Membaca setiap nota yang diberikan oleh guru.

Membuat latihan-latihan yang disediakan oleh guru serta mencari latihan-latihan tambahan dari buku-buku latihan.

Memahami apa yang dibaca.

Membuat nota ringkas untuk semua mata pelajaran.

Menggunakan kaedah, simbol dan tanda-tanda tertentu untuk memudahkan pembelajaran.

Belajar menggunakan komputer untuk mendapatkan kefahaman tambahan.

Mengadakan kumpulan perbincangan bagi semua mata pelajaran.

Mendapatkan pengetahuan daripada pelbagai bahan rujukan sama ada buku,majalah, akhbar dan internet.

Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan setiap mata pelajaran.

Meneliti dan menganalisis trend soalan-soalan peperiksaan yang lalu.

Berfikir secara kreatif dan berani memberi idea.

Mendapatkan nasihat guru dalam segala masalah yang dihadapi tentang
pelajaran dan pembelajaran.

16:50 | Permalink